Kirjoituksia

Lohjan Työväenyhdistys ry esittää Maarit Feldt-Rantaa SDP:n presidenttiehdokkaaksi

Lohjan Työväenyhdistyksen johtokunta on kokouksessaan 18.6.2017 päättänyt esittää kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Rantaa SDP:n presidenttiehdokkaaksi. Feldt-Rannalla on pitkä ja monipuolinen kokemus politiikasta ja hänellä on myös vankkaa asiantuntemusta kansainvälisestä yhteistyöstä. Maarit Feldt-Ranta on erinomainen presidenttiehdokas SDP:lle. Hänessä yhdistyvät tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden…
Lue lisää

Pidetään kaikki mukana – Rakennetaan Lohjaa yhdessä

Hyvä lohjalainen, Huhtikuun kuntavaalit järjestetään keskellä maamme itsenäisyyden tärkeää juhlavuotta. Satavuotiaan Suomen juhlavuoden teemaksi on valittu Yhdessä. Yhdessä tekemällä myös meidän on kehitettävä kotikaupunkiamme tulevalla valtuustokaudella. Lohja tarvitsee päätöksentekijöitä, jotka kykenevät yhteistyöhön yli puoluerajojen etsien enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.…
Lue lisää

Lohjan julkinen rakennuskanta tehokkaampaan käyttöön

Lohjalla etsitään säästökohteita, ja toisaalta halutaan tukea enemmän paikallista kulttuuria ja liikuntaa. On vaikea löytää keinoja, jotka samaan aikaan tukisivat molempia tavoitteita. Eräs molempia tavoitteita tukeva keino on kuitenkin julkisen rakennuskannan tehokkaampi käyttö. Sillä saadaan joko säästöjä tai tuloja, ja…
Lue lisää

Kymmenen ideaa Lohjalle

Kuntavaaleissa päätetään siitä, kenen johdolla ja millaisten ajatusten pohjalta Lohjaa kehitetään tulevina vuosina. On hienoa, että ehdokkaat eri puolueista aktiivisesti esittävät omia ideoitaan. Näin kuntalaiset pystyvät ennen vaaleja laajasti arvioimaan ehdokkaita ja heidän esittämiään keinoja kaupungin kehittämisestä. Päätöksenteko tarvitsee yhä…
Lue lisää

Nyt tarvitaan ratkaisuja eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää tiistaina valmistuneessa mietinnössään hylättäväksi kansalaisaloitetta työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi. Puoluerajat ylittävä parlamentaarinen konsensus näyttäisi syntyneen siitä, että palkkatasoindeksiin ei kosketa. Valiokunnan antama mietintö kansalaisaloitteesta on monella tapaa vastuullinen. Palkkatasoindeksiin siirtyminen olisi merkinnyt ennen kaikkea eläkemenojen hallitsematonta…
Lue lisää

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus vaakalaudalla

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus puhuttaa nyt paljon. Eduskunnassa oppositio teki välikysymyksen hallitukselle ammatillisen koulutuksen säästöistä. Yksin tänä vuonna leikkaukset ammatilliseen koulutukseen kohoavat 190 miljoonan euron kokonaissummaan. Leikkaus on raju sekä kohtuuton jo ennestään niukoilla resursseilla toimiville koulutuksen järjestäjille. Sipilän hallitus on…
Lue lisää

Kuntavaaleissa kyse muustakin kuin kunnallisista asioita

Kuntavaalit ovat ovella, ehdokasasettelu lyöty lukkoon ja kampanjat keräämässä vauhtia. Moni varmasti pohtiikin, mistä kuntavaaleissa on kyse. Kuntavaaleissa valitaan kunnan- tai kaupunginvaltuusto, jolla on päätösvaltaa käytännössä vain oman kunnan tai kaupungin asioihin. Tulevaisuudessa tämäkin vaikutusvalta vähenee, kun sosiaali- ja terveyspalvelut…
Lue lisää

Mainettaan parempi

Kolumni on ilmestynyt Länsi-Uusimaan kirjoittajavieraspalstalla 7.3.2017. Ehdokasasettelu kuntavaaleihin päättyi viime viikolla. Jokaista ehdokkaaksi ryhtynyttä on kiitettävä ennen kaikkea rohkeudesta laittaa itsensä likoon. Ehdokkaat ovat todellisia demokratian sankareita, joita ilman kansanvalta ei toteutuisi ja yhteisiä asioita pystyttäisi hoitamaan. Ajankohta lähteä mukaan…
Lue lisää

Toimeentulotuen tilanne korjattava välittömästi

Toimeentulotuen perusosan siirto Kelaan on epäonnistunut täydellisesti. Odotusajat ovat kasvaneet sietämättömiksi, ja Kelan omatoimisesti toteuttamat muutokset toimeentulotuen myöntämisperiaatteisiin ovat aiheuttaneet tilanteen, joka on kansallinen häpeä. Toimeentulotuki on viimesijainen tuen muoto ja sen saajat ovat yhteiskunnassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Onkin…
Lue lisää

Kohti kuntavaaleja

Huhtikuun 9. päivä suomalaiset äänestävät jälleen siitä, että ketkä jatkossa kunnissa käyttävät valtaa ja kenelle annamme vastuun yhteisten asioidemme hoitamisesta. Kevään vaaleissa on kyse paitsi kuntien asioista, mutta myös valtakunnan politiikasta. Vaalien vahva yleispoliittinen lataus näkyy siinä, että moni haluaa…
Lue lisää