LOHJAN TYÖVÄENYHDISTYS RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Lohjan Työväenyhdistys ry toimii edistääkseen sosialidemokraattisen liikkeen tavoitteita.

Yleistä                                

Yhdistyksen kokoukset ja muu toiminta

 Johtokunnan toiminta